Startseite

CZ

TO BYLA NEJVYŠŠÍ ŽELEZNICE

… po 30 letech opět dokázat, že Festival regionů se nikdy neunaví podporovat experimentální a inovativní umělecké a kulturní projekty, rozvíjet je v regionu a vytvářet překvapení.

S ohledem na klimatickou krizi byl festivalový program nabízen na železnici Summerauerbahn a podél ní (s Gallneukirchenem jako “výpadovkou”), což umožnilo návštěvníkům dostat se na různá festivalová místa v regionu bez auta. Veřejná doprava částečně určila strukturu festivalu a zároveň odhalila jeho naléhavou potřebu rozšíření.

Svými četnými a mnohovrstevnatými formáty společensko-kulturního setkávání tak FdR posílil svou pozici nejdůležitějšího a největšího festivalu umění a kultury nezávislé scény v Horním Rakousku.

Děkujeme za 30 let Festivalu regionů!

* Za skvělé a rozmanité publikum

* Za skvělé umělce a kulturní pracovníky

* Za pestré regiony a místa podél Letní železnice

* Za neúnavný a fantastický FdRTeam

* Za štědré dárce a sponzory 

***