Startseite

CZ

NEJVYŠŠÍ ČAS NASTOUPIT

Příští Festival regionů (Festival der Regionen) se bude konat od 23. června do 2. července 2023 v regionu podél železniční tratě Summerauerbahn. Pod heslem „nejvyšší čas nastoupit“ budou středem umělecké debaty témata týkající se budoucnosti. Od klimatické katastrofy k sociální interakci. Železniční trať „Summerauerbahn“ slouží jako geografický a obsahový výchozí bod pro nadcházející Festival regionů.

Trasa jako metafora
V ročníku 2023 představuje železniční trať Summerauerbahn metaforicky řadu výzev. Od veřejné a individuální dopravy, využití zdrojů až po limity v hlavách lidí. Metafora pro formování krajiny a společnosti. Pro překonávání vzdáleností. Pro místa setkávání a dialogu mezi regiony, kulturami a generacemi. Za rozvoj a zanechání. Zůstat a jít dál. Pro přechody. Pro zpomalení. Pro udržení a pokračování. Za něco, co patří všem. A ovlivňuje všechny. Za společný zdroj.

Vlak ještě nevyjel
Je ale nejvyšší čas znovu nastavit výhybky. A nejvyšší čas něco změnit. Více spolu mluvit. Znovu se dát dohromady. Pracovat na budoucnosti. Prolomit bariéry. Stát se otevřenější protikladům a nekonvenčním přístupům. Nejvyšší čas, dovolit to jinak.

„Höchste Eisenbahn“ je 16. Festivalem regionů ve své 30ti leté historii.

Region podél Summerauerbahn
Projektovým územím festivalu 2023 je region podél železniční tratě Summerauerbahn.
Z Lince, přes Mühlviertel, přes hranice do ČR směr České Budějovice a dál… Meandrující trasa jako propující prvek města a venkova.

 

Pohled z okna vlaku
Každý, kdo se dívá z okna vlaku, křižuje pohledem krajinu, která se mění od stanice ke stanici. Od hlavního vlakového nádraží v Linci k první zastávce ve čtvrti Franck, vklíněné mezi přístav, silnici a průmyslový areál Voestalpine. Nezdobený nástupní a výstupní bod pro dojíždějící. Přes starý dunajský most do Steyreggu a Pulgarnu. Linecký pás pro dojíždění. Do St. Georgen a.d. Gusen vlevo a vpravo stále hustěji zastavěné obytné a komerční oblasti. Metropolitní oblast, poháněná stavbou dálnice a silnice, která se rozšiřuje všemi směry. Protipohyb k exodu z venkova již dlouho existuje. Doprava v ulicích vázne. Dopravní zácpy. V Summerauerbahn by bylo místa dost! Do St. Georgen úzkým Gusentalem do Lungitz. Nezastavěná příroda. Pak širé pláně, louky a pole, do Katsdorfu, Wartbergu a Schloss-Hausu – s vlakovými stanicemi a zastávkami na periferiích nebo daleko od měst. Z Pregartenu přes Kefermarkt an der Feldaist do Lasbergu. Asi po hodině jízdy: Vlakové nádraží ve Freistadtu, 45 minut chůze od města. Proslýchá se, že freistadtští povozníci zabránili před 150 lety lepšímu spojení. Konečně Summerau a pohled přes hranice na Horní Dvořiště v ČR.

 

Region se výjimečnou kulturní hustotou
Zejména Mühlviertel a region podél Summerauerbahn je oblastí s četnými kulturními iniciativami. Některé s více než 30letou historií (Local-Buhne Freistadt, Heimatfilmfestival Freistadt). Spolky, které s velkým nasazením vytvořili a vybudovali struktury, domy, sítě a publikum. Ale také choulostivé a perspektivní rostlinky v kulturní krajině, které teprve vznikají. Tato zvláštní kulturní hustota je živnou půdou pro festival, který se opět více zaměřuje na regionální participaci a sám sebe vidí jako zdroj inspirace. Aneb jak se před 30 lety vyjádřila zakladatelská generace festivalu: Festival ne jako „výkladní skříň toho, co již existuje“, ale jako příležitost přeskočit již známý stín a jako podnět k něčemu novému.

Regionální integrace
Festival regionů je jedním z nejznámějších festivalů současného umění.

Festivalové bienále již 30 let zkoumá a dobývá region Horního Rakouska. Kromě programového přístupu umožňujícího současné, kritické a někdy i rozvratné umění i mimo kulturní centra v regionech, se pozornost zaměřuje na posilování a propagaci regionálních iniciativ a účast místních lidí v uměleckých procesech a projektech. Festival je prostředníkem pro žadatele.

Účast z ČR
“Summerauerbahn” spojuje Horní Rakousko s Českou republikou již 150 let. Jako úsek mezinárodní železniční tratě z Lince přes České Budějovice do Prahy je nejen dopravním prostředkem, ale také symbolem přeshraniční výměny. 

Festival regionů
Festival regionů založila v roce 1993 mladá, nastupující generace umělců, kulturních pracovníků a aktivistů. Festival je od samého počátku své 30leté historie úzce spjat s rozvojem „nezávislé umělecké a kulturní scény“ v Horním Rakousku. Vždy šlo o propagaci mladých, neetablovaných umělců, posílení existujících sil v regionech a umožnění současného, ​​kritického a odvážného umění mimo kulturní centra. Festival regionů tehdy předběhl dobu. Mnohé z toho, co je dnes přirozenou součástí umění a kultury v Horním Rakousku, by bez festivalu a jeho podnětů nevzniklo.

Organizace
Festival regionů je nezávislým sdružením, financovaným spolkovou zemí Horní Rakousko, Spolkovým ministerstvem pro umění, kulturu, veřejnou službu a sport.

Představenstvo:
Fina Esslinger, Lorena Höllriegl, Thomas Diesenreiter, Mario Friedwagner a Anna Rieder

Programový výbor (2022–2023):
Davide Bevilacqua, Fina Esslinger, Mario Friedwagner, Marlene Hausegger a Janina Wegscheider

Jednatel:
Otto Tremetzberger

Organizace festivalu:
Renée Chvatal

Spolková rada:
Susanne Blaimschein, Margot Nazzal, Gerald Priewasser-Höller, Julius Stieber, Karin Zizala, Rainer Zendron, Brigitte Vasicek