Startseite

CZ

UPDATE

Naše programová rada byla v posledních dnech velmi zaneprázdněna, když obdržela přibližně 260 žádostí.
Máme za sebou první dva dny uzavřených jednání. U konečného výběru, který zahrnuje 20-30 projektů, není rozhodovací proces jednoduchý a především potřebuje čas na vyjednávání!

Z tohoto důvodu budou projekty, které bohužel nepostoupily, brzy informovány.

Všechny ostatní projekty, u nichž je třeba projednat podrobnější informace nebo možnosti realizace, budou rovněž brzy kontaktovány. Poté se hlavy dají dohromady…

Konečné rozhodnutí bude oznámeno koncem října.

*

NEJVYŠŠÍ ČAS NASTOUPIT

Příští Festival regionů (Festival der Regionen) se bude konat od 23. června do 2. července 2023 v regionu podél železniční tratě Summerauerbahn. Pod heslem „nejvyšší čas nastoupit“ budou středem umělecké debaty témata týkající se budoucnosti. Od klimatické katastrofy k sociální interakci. Železniční trať „Summerauerbahn“ slouží jako geografický a obsahový výchozí bod pro nadcházející Festival regionů.

Trasa jako metafora
V ročníku 2023 představuje železniční trať Summerauerbahn metaforicky řadu výzev. Od veřejné a individuální dopravy, využití zdrojů až po limity v hlavách lidí. Metafora pro formování krajiny a společnosti. Pro překonávání vzdáleností. Pro místa setkávání a dialogu mezi regiony, kulturami a generacemi. Za rozvoj a zanechání. Zůstat a jít dál. Pro přechody. Pro zpomalení. Pro udržení a pokračování. Za něco, co patří všem. A ovlivňuje všechny. Za společný zdroj.

Vlak ještě nevyjel
Je ale nejvyšší čas znovu nastavit výhybky. A nejvyšší čas něco změnit. Více spolu mluvit. Znovu se dát dohromady. Pracovat na budoucnosti. Prolomit bariéry. Stát se otevřenější protikladům a nekonvenčním přístupům. Nejvyšší čas, dovolit to jinak.

„Höchste Eisenbahn“ je 16. Festivalem regionů ve své 30ti leté historii.

Region podél Summerauerbahn
Projektovým územím festivalu 2023 je region podél železniční tratě Summerauerbahn.
Z Lince, přes Mühlviertel, přes hranice do ČR směr České Budějovice a dál… Meandrující trasa jako propující prvek města a venkova.

 

Pohled z okna vlaku
Každý, kdo se dívá z okna vlaku, křižuje pohledem krajinu, která se mění od stanice ke stanici. Od hlavního vlakového nádraží v Linci k první zastávce ve čtvrti Franck, vklíněné mezi přístav, silnici a průmyslový areál Voestalpine. Nezdobený nástupní a výstupní bod pro dojíždějící. Přes starý dunajský most do Steyreggu a Pulgarnu. Linecký pás pro dojíždění. Do St. Georgen a.d. Gusen vlevo a vpravo stále hustěji zastavěné obytné a komerční oblasti. Metropolitní oblast, poháněná stavbou dálnice a silnice, která se rozšiřuje všemi směry. Protipohyb k exodu z venkova již dlouho existuje. Doprava v ulicích vázne. Dopravní zácpy. V Summerauerbahn by bylo místa dost! Do St. Georgen úzkým Gusentalem do Lungitz. Nezastavěná příroda. Pak širé pláně, louky a pole, do Katsdorfu, Wartbergu a Schloss-Hausu – s vlakovými stanicemi a zastávkami na periferiích nebo daleko od měst. Z Pregartenu přes Kefermarkt an der Feldaist do Lasbergu. Asi po hodině jízdy: Vlakové nádraží ve Freistadtu, 45 minut chůze od města. Proslýchá se, že freistadtští povozníci zabránili před 150 lety lepšímu spojení. Konečně Summerau a pohled přes hranice na Horní Dvořiště v ČR.

 

Region se výjimečnou kulturní hustotou
Zejména Mühlviertel a region podél Summerauerbahn je oblastí s četnými kulturními iniciativami. Některé s více než 30letou historií (Local-Buhne Freistadt, Heimatfilmfestival Freistadt). Spolky, které s velkým nasazením vytvořili a vybudovali struktury, domy, sítě a publikum. Ale také choulostivé a perspektivní rostlinky v kulturní krajině, které teprve vznikají. Tato zvláštní kulturní hustota je živnou půdou pro festival, který se opět více zaměřuje na regionální participaci a sám sebe vidí jako zdroj inspirace. Aneb jak se před 30 lety vyjádřila zakladatelská generace festivalu: Festival ne jako „výkladní skříň toho, co již existuje“, ale jako příležitost přeskočit již známý stín a jako podnět k něčemu novému.

Výzva k předložení projektu
Toto výběrové řízení je zaměřeno na lidi, kteří rádi stahují okna ve vlacích, aby jim do obličeje vanul čerstvý vzduch. Ti, kteří vystupují ze zaběhlých rutin a vstupují do nových souvislostí. Umělci, kteří se nebojí nemilosrdně nahlédnout do hluchých míst historie, pijí nejen freistadtské pivo, ale i Budvar a vidí netušený potenciál ve speciálním časovém režimu, který vzniká při čekání na nádražích.

Hledáme umělecké projekty, které se zabývají regionem, sociálně, přístupně a opozičně. Pryč od běžných uměleckých cest a míst, například v hostincích, na zemědělské půdě, v lesích, na úhoru a volných místech, ve skateparcích nebo na virtuálních zastávkách.

Možnosti
Festival regionů 2023 nabízí možnost realizovat kreativní nápady s co největší uměleckou svobodou. Podpořeny jsou malé, střední i větší projekty ve všech uměleckých oborech a disciplínách: od meme workshopů v domovech pro seniory až po zrušení spalovacích motorů.

Výzva
Výzva k podávání žádostí začíná v pondělí 20. června 2022 a končí v úterý 20. srpna 2022. Projekty lze podávat pouze online pomocí webového formuláře a v němčině, angličtině nebo češtině.

Regionální integrace
Festival regionů je jedním z nejznámějších festivalů současného umění.

Festivalové bienále již 30 let zkoumá a dobývá region Horního Rakouska. Kromě programového přístupu umožňujícího současné, kritické a někdy i rozvratné umění i mimo kulturní centra v regionech, se pozornost zaměřuje na posilování a propagaci regionálních iniciativ a účast místních lidí v uměleckých procesech a projektech. Festival je prostředníkem pro žadatele.

Pro tento festivalový ročník bychom rádi pozvali iniciativy, sdružení, aktivisty a umělce se zájmového regionu, aby přispěli návrhy projektů a nápady. Regionální iniciativy, které nechtějí realizovat vlastní projekty, ale mají zájem o výměnu a spolupráci s umělci a festivalem, mohou kontaktovat festivalový tým.

Účast z ČR
“Summerauerbahn” spojuje Horní Rakousko s Českou republikou již 150 let. Jako úsek mezinárodní železniční tratě z Lince přes České Budějovice do Prahy je nejen dopravním prostředkem, ale také symbolem přeshraniční výměny. Tato výzva je proto výslovně zaměřena na žadatele z České republiky. Přeshraniční umělecké projekty jsou vítány! Podání v češtině je možné.

Součásti projektové žádosti

  • Krátké shrnutí projektu s cíli projektu (max. 3000 znaků)
  • Popis projektu s co nejsmysluplnější vizualizací ve formě skic, fotografií a/nebo plánků (max. 5 stran, velikost souboru max. 20 MB)
  • Popis prostorových, organizačních a technických požadavků
  • Krátká biografie účastníků projektu
  • Harmonogram
  • Kalkulace / finanční plán
  • Kontaktní údaje

Rekognoskace
Festival regionů uspořádá v pátek 22. července 2022 prohlídku regionu a nabídne možnost udělat si představu o regionu společně s týmem, festivalovou radou a regionálními zástupci.

Podrobnosti o poznávací cestě autobusem a vlakem s plánem zájezdu a zastávkami budou brzy k dispozici na www.fdr.at

Registrace zde: renee.chvatal@fdr.at
Účast je zdarma.

Kromě poznávací cesty nabízíme případným předkladatelům projektů možnost konzultace.

V pátek 5. srpna 2022 od 15:00 do 18:00 v Cafe Suchan ve Freistadtu a online ve čtvrtek 11. srpna od 18:30 do 20:00.

Více informací již brzy na www.fdr.at

Výběr projektu

O výběru projektů rozhoduje poprvé pro tento festivalový ročník pětičlenná rada. V budoucnu bude mít rada kurátorskou odpovědnost a bude znovu jmenována pro každý ročník festivalu. Členy programové rady pro ročník 2023 jsou Davide Bevilacqua, Fina Esslinger, Mario Friedwagner, Marlene Hausegger a Janina Wegscheider.

Každá žádost doručený do uzávěrky bude projednána a posouzena.

Při výběru projektů je brán zřetel na různorodost mezi předkladateli. Jako ekologická akce si ceníme udržitelné výroby a využívání místních a regionálních zdrojů. Přítomnost v regionu během festivalu je – pokud je to možné – žádoucí. Na místě je možné pracovat předem. Festival regionů poskytuje podporu při zprostředkování kontaktů pro výzkum a networking.

Konečný výběr projektů proběhne v září 2022. První zahajovací setkání s vybranými projekty je plánováno na říjen 2022.

Hlavní organizátiorka Renée Chvatal  renee.chvatal@fdr.at  je k dispozici pro dotazy týkající se žádostí. Podrobnosti o výběrovém řízení, termíny, kontakty a průběžně aktualizované informace o festivalu najdete na www.fdr.at

Festival regionů
Festival regionů založila v roce 1992 mladá, nastupující generace umělců, kulturních pracovníků a aktivistů. Festival je od samého počátku své 30leté historie úzce spjat s rozvojem „nezávislé umělecké a kulturní scény“ v Horním Rakousku. Vždy šlo o propagaci mladých, neetablovaných umělců, posílení existujících sil v regionech a umožnění současného, ​​kritického a odvážného umění mimo kulturní centra. Festival regionů tehdy předběhl dobu. Mnohé z toho, co je dnes přirozenou součástí umění a kultury v Horním Rakousku, by bez festivalu a jeho podnětů nevzniklo.

Organizace
Festival regionů je nezávislým sdružením, financovaným spolkovou zemí Horní Rakousko, Spolkovým ministerstvem pro umění, kulturu, veřejnou službu a sport.

Představenstvo:
Fina Esslinger, Lorena Höllriegl, Thomas Diesenreiter, Mario Friedwagner a Anna Rieder

Programový výbor (2022–2023):
Davide Bevilacqua, Fina Esslinger, Mario Friedwagner, Marlene Hausegger a Janina Wegscheider

Jednatel:
Otto Tremetzberger

Organizace festivalu:
Renée Chvatal

Spolková rada:
Susanne Blaimschein, Margot Nazzal, Gerald Priewasser-Höller, Julius Stieber, Karin Zizala, Rainer Zendron, Brigitte Vasicek